Focus Engelhorn una plataforma del territori que acull, integra i interrelaciona les arts, el paisatge i les iniciatives socials i educatives

Focus Engelhorn una plataforma del territorio que acoge, integra e interrelaciona las artes, el paisaje y las iniciativas sociales y educativas

Focus Engelhorn a platform that hosts the territory and includes interaction arts, landscape and social and educational initiatives

Focus Diccionari

Llum de gran potència que concentra molta intensitat en un lloc concret.
PAL / GI / CAT / ES

Focus Daniel Goleman

Desenvolupar l’atenció per a aconseguir l’excel·lència.
SOCIETAT / CULTURA


amb la col·laboració de BRUGAROL Web Design: iglésiesassociats